Rolą organizacji harcerskich i skautowych jest wychowanie młodych ludzi do odważnej i rozważniej dorosłości. Chcemy,aby swoje życie oparli na wartościach, umieli stawiać przed sobą cele i szukać dróg ich realizacji. Byli wytrwali, mieli odwagę bronić własnego zadnia, byli wrażliwi na otaczającą ich rzeczywistość, otwarci na świat i drugiego człowieka. Kształtujemy ich tak, aby nie byli bierni, potrafili poradzić sobie w każdej sytuacji, byli zaradni, żyli w gronie przyjaciół, nie byli osamotnieni i, co równie ważne, umieli doceniać siebie i innych.

Lecz wychowanie to długotrwały proces. Proces w który zaangażowani jesteśmy wszyscy – rodzice, dziadkowie, nauczyciele, trenerzy, harcerscy instruktorzy i wiele innych osób. Wszyscy świadomie czy nie mamy ogromy wpływ na wychowanie młodego człowieka, na jego dorosłe życie, na to jaki potencjał w sobie odkryje. Ciągle za mało czasu i wysiłków poświęcamy aby rozmawiać o wychowaniu, aby połączyć nasze siły i zaangażowanie. Przecież od tego zależy przyszłość.

„Forum o Wychowaniu” jest partnerstwem organizacji harcerskich i skautowych. To cykl wydarzeń, przedsięwzięć będących częścią rozmowy o wychowaniu dzieci i młodzieży. „Forum o Wychowaniu” ma inspirować, umożliwiać wymianę myśli i doświadczenia. Ma stanowić  płaszczyznę do społecznej, publicznej debaty o wychowaniu w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Potrzebujemy dziś takiej rozmowy, do której instruktorki i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenia Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenia Skauci Króla i Niezależnego Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”  zaprosili i wciąż zapraszają przedstawicieli świata nauki, praktyków wychowania, rodziców, nauczycieli, wychowawców, instruktorki i instruktorów harcerskich wszystkich organizacji.

Chcemy na początek pokazać harcerstwo i skauting jako wszechstronną, skuteczną i sprawdzoną koncepcję wychowawczą, bo jak mówił Robert Baden-Powell:

„Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich”.

Prezentujemy drugie wydarzenie  – dziewięciodcinkowy cykl inspiracji, przemyśleń o wychowaniu, który prezentujemy poniżej oraz w naszych mediach społecznościowych.

hm. Małgorzata Sinica

Koordynatorka
Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych
na lata 2018-2030

Odcinek 1. Wychowanie a wartości

Odcinek 2. Odpowiedzialność społeczna a patriotyzm w kontekście wychowania.

Odcinek 3. Potencjał młodego człowieka

Odcinek 4. Rozmowa z młodym człowiekiem

Odcinek 5. Człowiek pełni.

Odcinek 6. Współdziałanie na rzecz wychowania

Odcinek 7.Osobisty przykład instruktora

Odcinek 8. Rola społeczeństwa obywatelskiego w wychowaniu.

Odcinek 9. Braterstwo dziś

ZOBACZ STRONĘ KONFERENCJI 2019

Wspierają polskie harcerstwo

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.