CAŁYM ŻYCIEM2021-07-02T10:30:53+00:00

HARCERSTWO

w liczbach

0
harcerek i harcerzy!
0
lat doświaczeń

Aktualności

Trening Rowerowy Royal Rangers

W czerwcu odbył się pilotażowy Trening Rowerowy w Sromowcach Niżnych. Jest to nowy projekt szkoleniowy Royal Rangers. Założeniem tego szkolenia jest przygotowanie instruktorów do prowadzenia wycieczek i obozów rowerowych dla skautów.

czytaj dalej
Więcej aktualności

Zobacz podsumowanie konferencji

ORGANIZACJE HARCERSKIE I SKAUTOWE W POLSCE

Zobacz online wystawę: HARCERSTWO – Jedna Idea – Wspólna metoda – Wiele Organizacji
ORGANIZACJE HARCERSKIE I SKAUTOWE W POLSCE

Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopców idą razem z chłopcami na poszukiwanie przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność, zaradność.

sir Robert Baden-Powell

Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.

hm. Jadwiga Falkowska

Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem.

hm. Ewa Grodecka

Harcerstwo to ruch ludzi zawsze młodych, kroczących z innymi szeroką drogą postępu…

Maria Staszewska

Harcerski styl, to braterskie wyciągnięcie ręki do. drugiego człowieka, poczucie, że jego potrzeby są. ważniejsze od moich.

hm. Stefan Mirowski

#CALYMZYCIEM

#ROHISNAFACEBOOKU

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516. Type: OAuthException

7 months ago

💬Im większa różnorodność wychowawców oddziałujących na jednego wychowanka, tym sprawniejszy proces jego kształtowania. Im większa współpraca ze środowiskiem, wspólna wizja wychowawcza, spójny przekaz, tym większy sukces.💬Do udziału w Warsztatach Budowania współpracy środowisk wychowawczych zaprasza hm. Tomasz Fliszkiewicz - instruktor harcerski. Z wykształcenia filolog polski, nauczyciel języka polskiego; terapeuta pedagogiczny, absolwent Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; współpracownik - nauczyciel Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, wicedyrektor Instytutu Inspiracji i innowacji Pedagogicznych - niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli; były dyrektor szkoły.Od lat angażuje się w szkolenia wychowawców instruktorskich oraz osób dorosłych, które zainteresowane są wychowaniem metodą harcerską. Był trenerem Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie „Szkoła z klasą”.Pełni funkcje instruktorskie na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym ZHP. Realizuje wiele projektów ogólnopolskich i międzynarodowych.Odpowiadał m.in. za pion organizacyjny Jubileuszowych Zlotów ZHP, Central European Jamboree 2018 we Wrocławiu. Od 2008 roku współorganizator państwowych uroczystości patriotycznych upamiętniających 2. Korpus Polski gen. Andersa w Republice Włoskiej oraz Polaków więzionych i katowanych w obozach koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen na terenie Górnej Austrii👍👍👍Wraz z hm. Tomaszem Fliszkiewiczem zapraszamy do udziału w Warsztatach. Najbliższy termin wydarzenia to 16.01.2021 w godz. 10.00-14.00 (online). Planujemy także organizację kolejnych edycji. ✉️Osoby zainteresowane najbliższą lub kolejnymi edycjami prosimy o wypełnienie ankiety: forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUMEsySzFQN...✉️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

💬Warsztaty wskazują na wykorzystanie i poszerzenie kompetencji kreatywności i innowacyjności. W przypadku środowiska wychowawczego poza wspomnianymi kompetencjami jeszcze kompetencja przedsiębiorczości. Kształtowanie postaw u wychowanków - aktywności i zaangażowania, odpowiedzialności za najbliższe otoczenie/"małą ojczyznę”.💬- tak do udziału w Warsztatach Budowania współpracy środowisk wychowawczych zaprasza hm. Renata Adrian-Cieślak instruktorka harcerska, nauczyciel wszystkich poziomów (obecnie LO) przedmiotów: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy Przedsiębiorczości, Doradztwo Zawodowe.Do 2018 r. przez 12 lat (obecnie współpraca z różnymi fundacjami) była doradcą zawodowym osób niepełnosprawnych – doradztwo zawodowe indywidulane oraz zespołowe – prowadzenie szkoleń – głownie w zakresie umiejętności społecznych.Realizowała wiele projektów, głownie edukacyjnych. Największym z nich było opracowanie i prowadzenie - Szkoły Niepodległej.Angażuje się w szkolenie wychowawców. Z ramienia ZHR współorganizuje również ogólnopolskie Kursy Judymowe - formę kształcenia osób dorosłych, które zainteresowane są wychowaniem metodą harcerską.👍👍👍Wraz z hm. Renatą Adrian-Cieślak zapraszamy do udziału w Warsztatach. Najbliższy termin wydarzenia to 16.01.2021 w godz. 10.00-14.00 (online). Planujemy także organizację kolejnych edycji. ✉️Osoby zainteresowane najbliższą lub kolejnymi edycjami prosimy o wypełnienie ankiety: forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUMEsySzFQN...✉️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

💬Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? 'Współpraca opłaca' - to chyba wie każdy. I ta prawda sprawdza się w zasadzie zawsze i wszędzie. A już na pewno w przypadku procesu wychowania, który powinien być spójny pomiędzy tym co w domu, co w szkole i w środowisku lokalnym. Tylko jak sprawić, żeby ta współpraca zaistniała? Patrząc na rzeczywistość, która nas otacza, gdzie niewiele jest przykładów efektywnej współpracy, jest to szalenie trudne zadanie. Dlatego przygotowaliśmy narzędzie, które może pomóc ją zainicjować i przeprowadzić krok po kroku przez kolejne fazy takiego procesu. 💬- tak do udziału w Warsztatach Budowania współpracy środowisk wychowawczych zaprasza Agnieszka Kruszwicka, doktorantka w Zakładzie Badań nad Procesem Uczenia się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z pierwszego wykształcenia architekt, jednak pasja wychowywania, którą się zaraziła w harcerstwie spowodowała, że ukończyła także studia pedagogiczne i to z nimi związała swoją ścieżkę zawodową, którą traktuje jako 'wielką przygodę'. Przez kilkanaście lat realizowała ją także w harcerstwie będąc członkiem ZHP i ZHR. W ostatnim czasie najbliżej związana z Instruktorskim Kręgiem Akademickim im. Tadeusza Strumiłły wraz z którym przygotowała cykl corocznych konferencji naukowo-metodycznych poświęconych powiązaniom pedagogiki z harcerstwem.👍👍👍Wraz z Agnieszką Kruszwicką zapraszamy do udziału w Warsztatach. Najbliższy termin wydarzenia to 16.01.2021 w godz. 10.00-14.00 (online). Planujemy także organizację kolejnych edycji. ✉️Osoby zainteresowane najbliższą lub kolejnymi edycjami prosimy o wypełnienie ankiety: forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUMEsySzFQN... ✉️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

💬Każdy pedagog wie, że sukces wychowawczy zależy od świadomości celu i od spójności wizji wychowawczej.Jeśli rodzice, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy i wszyscy mający wpływ na młodego człowieka będą potrafili działać wspólnie, przyniesie to korzyść każdej ze stron. Podczas warsztatów on-line możecie Państwo przekonać się, że istnieją sposoby na uwspólnienie działań różnych grup wychowawczych, co przyniesie pozytywne efekty w świecie realnym.💬- tak do udziału w Warsztatach Budowania współpracy środowisk wychowawczych zaprasza hm. Małgorzata Siergiej, instruktorka harcerska, rodowita olsztynianka. Z wykształcenia filolog polski i logopedka ze specjalnością logopedia medialna. Jako wicedyrektor i polonistka, z pasją oddaje się uczeniu dzieci i młodzieży języka ojczystego. Od 1995r. pełni funkcje metodyczne i organizacyjne na poziomie lokalnym i we władzach ogólnopolskich ZHR. Obecnie jest członkinią Naczelnictwa i przewodniczy Warmińsko – Mazurskiemu Obwodowi ZHR. Od kwietnia 2018 roku odpowiadała za realizację Programu ZHR "Niepodległa 1918–2018", w ramach którego współorganizowała ogólnopolski konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła Niepodległej”. W 2018r. w ramach współpracy z IPN była jurorem ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. W lutym 2019 roku została nagrodzona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Medalem „Pro Patria” Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2018 r.)Jest pomysłodawczynią i współautorką programu Festiwalu Nauki i Sztuki skierowanego do szkół z Warmii i Mazur, który ma na celu pomoc nauczycielom w czasie zdalnego nauczania, zachęcenie do współpracy między szkołami oraz rywalizację w ramach certyfikatu „Zda(o)lnej Szkoły”.Jest zaangażowana w działalność społeczną. Za współpracę z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia w 2010 r. otrzymała tytuł członka honorowego, a w 2019 medal 25-lecia Stowarzyszenia. Odpowiedzialna za szereg działań wolontariackich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego została wyróżniona tytułem „Anioła Młodzieży 2019” nadanym przez Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży. W latach 2010 - 2013 była sekretarzem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.W sierpniu 2018 roku na terenie Warmii pełniła funkcję komendantki Jubileuszowego Zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym uczestniczyło 6000 osób.Zainicjowała i zrealizowała uczczenie Harcerskiej Organizacji Podziemnej „Iskra”. Ufundowana przez IPN tablica pamiątkowa została uroczyście odsłonięta na murach olsztyńskiej Szkoły Podstawowej nr 13 (marzec 2020). Współpracując z UM Olsztyna i MOK-iem, od 2009 do 2018 roku corocznie organizowała część programu scenicznego w ramach Warmińskich Jarmarków Świątecznych. Za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymała nagrody: dwukrotnie Ministra Edukacji Narodowej, Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Olsztyna.Angażuje się w szkolenie wychowawców. Z ramienia ZHR, od 2018 roku organizuje również ogólnopolskie Kursy Judymowe - formę kształcenia osób dorosłych, które zainteresowane są wychowaniem metodą harcerską.👍👍👍Wraz z hm. Małgorzatą Siergiej zapraszamy do udziału w Warsztatach. Najbliższy termin wydarzenia to 16.01.2021 w godz. 10.00-14.00 (online). Planujemy także organizację kolejnych edycji. ✉️Osoby zainteresowane najbliższą lub kolejnymi edycjami prosimy o wypełnienie ankiety: forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUMEsySzFQN... ✉️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

💬"Warsztaty są sposobem poznania i wdrożenia narzędzia do lepszego działania wychowawczego. Najważniejszy bonus warsztatów to fakt, narzędzie zakłada współpracę różnych wychowawców, m.in. rodziców, szkoły, placówek kultury. Warsztaty pokazują jak w prosty sposób można rozpocząć współpracę lub ją usprawnić. Pomagają też dostrzec w nas samych potrzebne zasoby i pomysły"💬 - tak do udziału w Warsztatach Budowania współpracy środowisk wychowawczych zaprasza hm. Anna Różańska, gliwiczanka z wyboru, z pochodzenia biłgorajanka. Z wykształcenia pedagog, uczy techniki i prowadzi zajęcia kreatywne w świetlicy w szkole chrześcijańskiej inspirując uczniów do okrywania swoich umiejętności. Aktywnie promuje czytelnictwo.Instruktorka w stopniu harcmistrza w Stowarzyszeniu Skauci Króla. Pełni funkcję przybocznej Wędrowniczek w Szczepie nr 2 w Gliwicach. Jest również członkiem Komendy Głównej, zaangażowana w jej pracę od samego początku istnienia Stowarzyszenia.Prywatnie miłośniczka szydełkowania i haftu krzyżykowego.👍👍👍Wraz z hm. Anną Różańską zapraszamy do udziału w Warsztatach. Najbliższy termin wydarzenia to 16.01.2021 w godz. 10.00-14.00 (online). Planujemy także organizację kolejnych edycji. ✉️Osoby zainteresowane najbliższą lub kolejnymi edycjami prosimy o wypełnienie ankiety: forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUMEsySzFQN... ✉️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

#ROHISNATWITTERZE

Ostatnie godziny były trudne — przez Polskę przeszła fala nawałnic. Wszystkie harcerki i wszyscy harcerze ZHP, którzy biorą udział w #harcerskielato są bezpieczni — choć kilka wypoczynków musiało zostać ewakuowanych.

https://zhp.pl/2021/bezpieczni-na-obozach

29.01.21 roku przedstawiciele organizacji harcerskich skupionych wokół programu ROHiS spotkali się z @prezydentpl @AndrzejDuda. Głowa Państwa podziękowała wszystkim wolontariuszom, którzy z zaangażowaniem pełnili i wciąż pełnią służbę w walce z pandemią.

https://calymzyciem.pl/wspolnie-w-walce-z-pandemia-spotkanie-z-prezydentem-rp/

#PAD: Ostatni rok był czasem próby, czy nasza legendarna solidarność – którą tyle razy szczycimy się w Europie i na świecie – istnieje. Pandemia pokazuje, że Polacy są solidarni w absolutnej większości. Szczególnie cieszy, że wiele wrażliwości i empatii pokazali ludzie młodzi.

4

Dyskusją z Przedstawicielami organizacji harcerskich, PCK i Caritas rozpocząłem cykl spotkań z organizacjami biorącymi udział w walce z pandemią. Trzeba nie tylko podziękować Wolontariuszom ale też ustalić, co wymaga jeszcze naprawy, by system działał bezpieczniej i wydajniej.

Wspierają polskie harcerstwo

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Kontakt

    Kontakt

      Przejdź do góry