Porozmawiajmy wspólnie o wychowaniu - konferencja

Organizacje harcerskie i skautowe

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla

 mają zaszczyt zaprosić na konferencję Forum o Wychowaniu, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 w Warszawie.

Szanowni Państwo!

 

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz trzeci zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny na temat kierunków wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest proces wychowawczy, proces którego nie przerwała pandemia i nie zawiesił lockdown.

Wychowanie jest procesem, którego efektów prawdopodobnie nie zobaczy wielu wychowawców, jednak to tylko zwiększa naszą odpowiedzialność i motywuje do jeszcze większego zaangażowania, czujności i wysiłku. Ostatnie miesiące uwidoczniły, jak bardzo dzieci i młodzież potrzebują prawdziwych wychowawców, wsparcia i grupy rówieśniczej, jak bardzo potrzebują realnego świata. Pokazał również, jak bardzo wychowawcy są świadomi odpowiedzialności, swoje roli i zadań. Ale także jak bardzo są bardzo osamotnieni w swojej pracy.

Podczas naszej konferencji pochylimy się nad wynikami badań dotyczącymi młodych ludzi w czasie pandemii, a na tej podstawie będziemy dyskutować o tym, jak zmieniły się dzieci i młodzież w pandemii, jak dotrzeć do młodzieży, jak pandemia wpłynęła na relacje rodziców, nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą oraz jak naukowcy eksperci postrzegają wpływ pandemii na proces wychowawczy.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji. Spotykamy się online 5 listopada. Rejestracja za pośrednictwem formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUQUtDRFBRRU1MWUFDQ1VBUElKUUc5MU5ENy4u

Forum o wychowaniu jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą.

Współorganizatorem konferencji jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

hm. Małgorzata Sinica

koordynatorka Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych 2018-2030

Cele projektu „Forum o wychowaniu”:

 • stworzenie wspólnej płaszczyzny do publicznej dyskusji o wychowaniu dzieci i młodzieży, w której udział biorą przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy,
 • otwarcie debaty społecznej na temat kierunków wychowania młodzieży
  w trzeciej dekadzie XXI wieku,
 • pokazanie harcerstwa i skautingu jako wszechstronnej, skutecznej i sprawdzonej koncepcji wychowawczej.

Cele konferencji w 2021 roku:

 • zwrócenie uwagi na wpływ pandemii Covid-19 na proces wychowawczy,
 • spojrzenie w przyszłość.

Uczestnicy:

społeczność, która zajmuje się tworzeniem systemów edukacyjnych, kadra
naukowa uczelni wyższych, kadra instruktorska organizacji harcerskich
i skautowych (kształcąca, tworząca narzędzia metodyczne i programy), osoby
zajmujące i interesujące się edukacją, nauczyciele, rodzice.

Program:

do 10:00  recepcja uczestników i gości

10.00-10.20 − Robert Bokacki, wiceprezes Kontekst HR Polska
rozpoczęcie forum, powitanie uczestników i gości
okolicznościowe przemówienia

 • Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności
 • dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

10.20-10.50 − Marek Grabowski – socjolog, prezes Pracowni Badawczej Social Changes, prezes Fundacji Mamy i Taty
raport „Polska po pandemii”

10.50-11.10 − prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce

11.10-11.20 − przerwa

11.20-12.10 − Jak zmieniły się dzieci i młodzież po pandemii? Jak dotrzeć do młodzieży?
dyskusja ekspertów

 • Katarzyna Bieroń, ZHR, psycholog szkolny
 • dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • moderacja: hm. Anna Siepielska (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego)

12.10-12.20 − przerwa

12.20-13.10 − Jak pandemia wpłynęła na relacje rodziców, nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą?
dyskusja ekspertów

 • Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty
 • dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Siergiej, ZHR, dyrektor szkoły
 • moderacja: hm. Anna Różańska (Skauci Króla)

13.10-13.20 − przerwa

13.20-14.10 − Proces wychowawczy oczami praktyków
dyskusja ekspertów

 • dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • moderacja: Agnieszka Kruszwicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza

14.10-14.20 − przerwa

14.20-14.40 − podsumowanie i zakończenie konferencji

 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Massalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • ks. prof. zw. dr hab. Bogusław Edward Migut, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Jacek Kurzępa, profesor SWPS, Uniwersytet SWPS
 • dr hab. Maciej Tanaś, profesor APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr hab. Tomasz Huk, profesor UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Czarkowski, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Zapraszamy do rejestracji poprzez niniejszy formularz:

WSPÓŁORGANIZATOR:

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

FORUM O WYCHOWANIU FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW