Organizacje harcerskie i skautowe

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla

 mają zaszczyt zaprosić konferencję Forum o Wychowaniu, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 w Warszawie.

Cele projektu „Forum o wychowaniu”:

 • stworzenie wspólnej płaszczyzny do publicznej dyskusji o wychowaniu dzieci i młodzieży, w której udział biorą przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy,
 • otwarcie debaty społecznej na temat kierunków wychowania młodzieży
  w trzeciej dekadzie XXI wieku,
 • pokazanie harcerstwa i skautingu jako wszechstronnej, skutecznej i sprawdzonej koncepcji wychowawczej.

Cele konferencji w 2021 roku:

 • zwrócenie uwagi na wpływ pandemii Covid-19 na proces wychowawczy,
 • spojrzenie w przyszłość.

Uczestnicy:

społeczność, która zajmuje się tworzeniem systemów edukacyjnych, kadra
naukowa uczelni wyższych, kadra instruktorska organizacji harcerskich
i skautowych (kształcąca, tworząca narzędzia metodyczne i programy), osoby
zajmujące i interesujące się edukacją, nauczyciele, rodzice.

Program:

9.30-9.00 − recepcja uczestników i gości

10.00-10.20 − hm. Robert Bokacki
rozpoczęcie forum, powitanie uczestników i gości
okolicznościowe przemówienia

 • dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk
 • dr hab. Tomasz Huk

10.20-10.50 − Marek Grabowski
raport „Polska po pandemii”

10.50-11.00 − przerwa

11.00-12.00 − Jak zmieniły się dzieci i młodzież po pandemii? Jak dotrzeć do młodzieży?
dyskusja ekspertów – moderacja: hm. Anna Siepielska (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego)

12.00-12.10 − przerwa

12.10-13.10 − Jak pandemia wpłynęła na relacje rodziców, nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą?
dyskusja ekspertów – moderacja: hm. Anna Różańska (Skauci Króla)

13.10-13.20 − przerwa

13.20-14.20 − Proces wychowawczy oczami praktyków
dyskusja ekspertów – moderacja: Agnieszka Kruszwicka

14.20-14.30 − przerwa

14.30-14.50 − podsumowanie i zakończenie konferencji

 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik
 • ks. prof. zw. dr hab. Bogusław Edward Migut
 • dr hab. Jacek Kurzępa, profesor SWPS
 • dr hab. Maciej Tanaś, profesor APS
 • dr hab. Tomasz Huk
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska
 • dr Jakub Czarkowski

Zapraszamy do rejestracji poprzez niniejszy formularz:

FORUM O WYCHOWANIU FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW