Już w piątek, 29 lipca 2022 ramach obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego odbędzie się Zlot Harcerski – udział w tym wydarzeniu zadeklarowało ponad 500 harcerek i harcerzy z rożnych organizacji w całej Polsce.

Ostatnie wydarzenia takie jak pandemia, wojna na Ukrainie jeszcze bardziej uświadomiły nam na ważna jest wierność naszym wartościom i ideałom. Hasło tegorocznego Zlotu „Wierni w życiu i w służbie” jest nawiązaniem do postaw, których możemy się uczyć od Powstańców, i którymi chcemy żyć, aby być gotowym do pomocy drugiemu człowiekowi w każdej chwili naszego życia.

Program wydarzenia obejmuje m.in. warsztaty harcerskie, gry miejskie, wspólne ognisko. Uczestnicy zlotu będą brali aktywny udział w obchodach w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie, w naturalnej dla ruchu harcerskiego formie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.1944.pl/zlotharcerski.html.

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Muzeum Powstania Warszawskiego i organizacji harcerskich (Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federacji Skautingu Europejskiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego). Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.