Do rozpoczęcia wakacji zostało zaledwie kilka dni. O tej porze roku mieliśmy za sobą już liczne przygody z biwaków, zlotów, wiosennych gier terenowy. Za nami zupełnie inne wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Z jeszcze większą radością czekamy na rozpoczęcie Harcerskiej Akcji Letniej.

Już od 23. maja Naczelnictwo ZHR stopniowo przywraca kolejne elementy bezpośrednich działań Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wszystkie wytyczne i zasady organizacji mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników HAL ZHR.

Obóz harcerski jest niezwykle ważnym elementem programu pracy z drużyną. To forma podsumowania pracy śródrocznej, a także dobrze zaplanowany czas rozwoju członków obozu. Właśnie na obozach przeżywa się niezapomniane przygody, zdobywa liczne sprawności, wzmacnia przyjaźnie na całe życie.

Dzięki dobrej współpracy we wszystkich Okręgach ZHR organizowana jest Akcja Letnia. Będzie miała ona różne formy – obozy stałe, wędrowne, biwaki, planujemy ponad 250 aktywności.

Najliczniejszą grupę w naszej organizacji stanowią uczniowie. Ostatnie miesiące naszego życia były wyjątkowo ciężkie. Konieczność pozostania w domach, ograniczenie kontaktów rówieśniczych, odwołane wydarzenia, które dla wielu na stałe wpisały się w harcerski kalendarz, zmierzenie się z edukacją zdalną i wiele innych.