Witaj na stronie serwisu informacyjnego Całym Życiem ! Znajdziesz tu wieści z organizacji harcerskich i skautowych realizujących Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz wydarzeń realizowanych wspólnie.

Organizacje harcerskie i skautowe

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla

mają zaszczyt zaprosić na konferencję instruktorską PATRZEĆ SZERZEJ – NAPRZECIW WYZWANIOM
która odbędzie się 23 września 2023 roku w formie online.

Szczegóły znajdują się poniżej w poszczególnych zakładkach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

TERMIN I MIEJSCE

23 września 2023 roku od 9:00 do 16:45. Wydarzenie w formie online.

ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie za pomocą poniższego formularza.

KONTAKT

forum@rohis.pl

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,

od pięciu lat organizacje objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą, tj. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” przeprowadzają konferencję naukową „Forum o Wychowaniu”. Od dwóch lat ta formuła została rozszerzona o drugie przedsięwzięcie – konferencję dla instruktorek i instruktorów organizacji.

Choć działamy w różnych organizacjach, łączy nas troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka i chęć rozwoju kompetencji wychowawczych kadry instruktorskiej. Chcemy i potrzebujemy wymieniać się doświadczeniami, opowiadać o sprawdzonych praktykach wychowawczych i metodycznych, a także wzajemnie się inspirować.

Serdecznie zapraszam na konferencję instruktorską „Patrzeć szerzej – naprzeciw wyzwaniom!”, która odbędzie się w formule online 23 września 2023 roku.

Niech to instruktorskie spotkanie stanie się forum wymiany wiedzy, pobudzi do refleksji i sprawi, że będziemy potrafili wzmocnić pracę wychowawczą w swoich organizacjach.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica
koordynatorka
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych
na lata 2018-2030

Konferencja jest sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków #rohis (Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) Komitet do Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Program

9.00-9.10 rozpoczęcie konferencji

9.10-10.10
Kasia Dytrych
Jak być eko na obozie?

10.10-10.15 zapowiedź

10.15-11.15
Edukacja ekonomiczna

Lech Pilawski: Dlaczego edukacja ekonomiczna jest ważna?
Dylematy rozwoju? Razem czy osobno?

Jeremi Mordasiewicz: Kluczowe wątki dzisiejszych debat na
tematy ekonomiczne i gospodarcze

Marek Zieliński: Od teorii do praktyki: czy łatwo być
przedsiębiorcą

11.15-11.20 zapowiedź

11.20-11.50
Iga Miłosławska
Miejsce kadry instruktorskiej w środowisku wspierającym
zdrowie psychiczne wychowanków

10.50-10.55 zapowiedź

10.55-11.55 Jacek Pniewski, Fundacja Nauka o Klimacie
Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne

 

11.55-12.00 zapowiedź

12.00-12.30
Aniela Smoczyńska
Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne

12.30-12.35 zapowiedź

12.35-13.05 mgr inż. Jędrzej Baran, Instytut Badań Kosmicznych
Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne

14.10-14.15 zapowiedź

14.15-14.45
Katarzyna Matyjaszczyk
Działaj świadomie i celowo aby osiągnąć sukces: motywowanie
siebie i innych

14.45-14.50 zapowiedź

14.50-15.20 Karol Gzyl i Agnieszka Pospiszyl, Fundacja Gdańska
Uchodźcy w perspektywie lokalnej i globalnej. Czy mogą być i czy będą aktywnymi członkami społeczeństwa?

15.20-15.25 zapowiedź

15.25-15.55 hm. Maciej Szafrański
Konferencja „Męski – czyli jaki?”

15.55-16.05 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prowadzący

Kasia Dytrych

Jak być eko na obozie?

Z wykształcenia przyrodniczka, ukończyła również podyplomowe studia pedagogiczne i menadżerskie. Edukacją ekologiczną zajmuje się od 2000 roku. Prowadziła warsztaty w szkołach, zielone szkoły, wyjazdy terenowe i badawcze dla młodzieży, nauczycieli oraz przedstawicieli gmin i biznesu. Autorka programów edukacji przyrodniczej, licznych scenariuszy zajęć, gier terenowych i planszowych. W edukacji łączy idee i pomysły z wielu dziedzin. Współtworzyła projekty edukacyjne oparte o grywalizację, storytelling, w nurcie pedagogiki przygody.

Przez 15 lat była instruktorką ZHR zajmując się prowadzeniem hufca i referatu zuchowego oraz kształceniem zuchmistrzyń, przewodniczek i podharcmistrzyń. Prowadziła zespół ds. wychowania przyrodniczego inspirując poprzez warsztaty, artykuły i wyjścia w teren do bycia blisko przyrody. W wolnych chwilach szarżuje na łyżwach, strzela z łuku i obserwuje dzikie pszczoły.

Lech Pilawski

Edukacja ekonomiczna.

Przez lata w ZHP (także pracownik CSI, GK ZHP, dziennikarz tygodnika Motywy, i Na Przełaj), dziennikarz, publicysta (Businessman Magazine, Nowa Europa), biuro Polskiej Rady Bizensu.

Od 24 lat w Konfederacji Lewiatan, był dyrektorem generalnym Konfederacji, obecnie doradca Prezydenta Lewiatana, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jeremi Mordasiewicz

Kluczowe wątki dzisiejszych debat na tematy ekonomiczne i gospodarcze.

Jeremi Mordasewicz: członek Rady Dialogu Społecznego, od 24 lat związany z Konfederacją Lewiatan (wcześniej BCC), ekspert w kwestiach społecznych, gospodarczych, makro i mikro ekonomii, edukator ekonomiczny, autor wielu komentarzy i tekstów dotyczących elementarnych kwestii niezbędnych dla rozwoju, wcześniej przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny.

Marek Zieliński

Od teorii do praktyki: czy łatwo być przedsiębiorcą.

Harcerz i instruktor harcerski, przez lata związany z Główną Kwaterą ZHP, twórca i właściciel Kingi Pienińskiej, prezesował Związkowi Pracodawców Przemysłu Spożywczego Konfederacji Lewiatan.

Iga Miłosławska

Miejsce instruktorów w środowisku wspierającym zdrowie psychiczne wychowanków.

Instruktorka Hufca Warszawa-Wola (poziom powiatowy ZHP), która wspiera hufiec w zakresie kształcenia. Psycholożka Telefonu Wsparcia ZHP i członkini Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego przy Głównej Kwaterze ZHP. Zawodowo trenerka i coachyni współpracująca na stałe z firmą doradczo-szkoleniową House of Skills.

Jacek Pniewski

Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne.

Fizyk w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r.

Członek zespołu portalu Naukaoklimacie.pl, Przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, autor artykułów.

Aniela Smoczyńska

Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne.

Organizacja produkcji filmowej i programów telewizyjnych, reżyseria filmów dokumentalnych i przyrodniczych, programów telewizyjnych o tematyce przyrodniczej i społecznej, redagowanie tekstów rektorskich do filmów i programów, nadzór nad post produkcją, konstruowanie ikonografii i treści animacji edukacyjnych, redagowanie tekstów. Redagowanie programów informacyjnych, publicystycznych, reportaży telewizyjnych i cyklicznych magazynów o tematyce społecznej.

Jędrzej Baran

Problemy klimatyczne, zachowania proekologiczne.

Mgr inż. Jędrzej Baran – zastępca kierownika Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej, Centrum Badań Kosmicznych PAN. Z wykształcenia automatyk i robotyk.

Jako inżynier systemowy i manager projektów bierze aktywny udział w misjach kosmicznych, głównie Europejskiej Agencji Kosmicznej takich jak ESA Comet Interceptor, JUICE, PROBA-3 czy ADRIOS Clear Space-1. Wraz z zespołem LMRS działa w obszarze robotyki, mechatroniki i technologii kosmicznych.

Katarzyna Matyjaszczyk

Działaj świadomie i celowo aby osiągnąć sukces: motywowanie siebie i innych.

Psycholog, logopeda, socjoterapeuta od lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

hm. Karol Gzy

Uchodźcy w perspektywie lokalnej i globalnej. Czy mogą być i czy będą aktywnymi członkami społeczeństwa?

Dyrektor Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027. Urodzony w 1987 roku, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, działacz społeczny, producent wydarzeń, wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Fundacji Gdańskiej, wolontariusz ZHP.

Uczestnik licznych wydarzeń międzynarodowych od XXI Światowego Jamboree Skautowego w Wielkiej Brytanii, m.in. kolejnych Światowych Jamboree, Konferencji Światowych, Konferencji Regionalnych WOSM.

W latach 2013-2021 członek Głównej Kwatery ZHP, pełnił funkcję Komisarza Zagranicznego ZHP i Zastępcy Naczelnika ZHP. W latach 2014-2017 dyrektor projektu ubiegania się ZHP o organizację Światowego Jamboree Skautowego. Komendant Zlotu ZHP 2018 (Gdańsk, 15 tys. uczestników). Dyrektor Europejskiego Jamboree 2020 (odwołanego z powodu pandemii Covid-19).

W latach 2021-2022 pracownik Światowego Biura Skautowego – Globalnego Centrum Wsparcia w Kuala Lumpur w Zespole Rozwoju Organizacyjnego.

Od 2007 do 2021 r. pracował dla krajowych stacji telewizyjnych przy realizacji programów informacyjnych i publicystycznych.

29 czerwca 2021 r. powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska do Gdańskiej Rady Rozwoju Wolontariatu, a w marcu 2022 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego koordynującego działania humanitarne w związku z kryzysem na Ukrainie. Odpowiedzialny za Gdański Program Współpracy z UNICEF w zakresie reagowania kryzysowego.

Agnieszka Pospiszyl

Specjalistka ds. komunikacji i długotrwałych zmian społecznych w UNICEF. Koordynatorka sub-regionalnego projektu skierowanego na pomoc uchodźcom z Ukrainy realizowanym w 9 krajach. Korespondentka wojenna relacjonująca pierwszy rok pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie.

Ukończyła studia magisterskie z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat z komunikacji cyfrowej i mediów/multimediów obroniła na London Metropolitan University, a obecnie jest w trakcie studiów MBA na York St. John University. Jako dziennikarka współpracuje z angielską stacją BBC, norweską NRK oraz Polskim Radiem. Posiada również bogate doświadczenie wolontariackie jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Maciej Szafrański

Konferencja „Męski – czyli jaki?”

W przeszłości drużynowy, przewodniczący kręgu instruktorskiego, członek Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP, Komendant Hufca ZHP Gdynia w latach 1999-2007 oraz 2011-2015, Przewodniczący Rady Gdańskiej Chorągwi ZHP, instruktor Macierzystej Akademii Kształcenia – Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP (złota odznaka kadry kształcącej), członek Rady Naczelnej ZHP w latach 2001-2005. W latach 2007-2009 wybrany Wiceprzewodniczącym ZHP. W latach 2008-2009 szef Zespołu Harcmistrzowskiego przy Głównej Kwaterze ZHP. Przewodniczący KSI Hufca Gdynia. Od 2015 Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Gdynia. Członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP. Komendant Ruchu Programowo – Metodycznego ZHP „Mężni”.

mgr inż. informatyki, absolwent MBA

Organizacje harcerskie i skautowe w polsce