W środę 21 października odbyło się spotkanie Wspólnego Sztabu Harcerskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz naczelnych działających w Polsce organizacji harcerskich i skautowych (LS, RR, SE, SK, SH, ZHP, ZHR). Na spotkaniu sztabu omówione zostały działania dotychczas podejmowane przez nasze organizacje oraz możliwe zadania na przyszłość, w związku z obecną pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce.

  1. Uzgodniliśmy, że organizacje harcerskie będą kontynuować służbę, która została podjęta już zimą tego roku. Zintensyfikowania wymaga przede wszystkim lokalne wsparcie seniorów oraz działania realizowane w porozumieniu z samorządem terytorialnym i administracją zespoloną.
  2. Odnotowaliśmy, że instruktorzy harcerscy, wykonujący zawody medyczne od początku epidemii włączają się w ofiarną pomoc przy jej ograniczaniu. Jesteśmy szczególnie wdzięczni ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom i położnym, laborantom, farmaceutom i fizjoterapeutom, którzy należą do harcerstwa lub mają harcerski rodowód, że z poświęceniem realizują w swojej pracy wezwanie Przyrzeczenia Harcerskiego i niosą chętną pomoc bliźnim. Jesteście bohaterami naszych czasów. 
  3. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi kontynuacji pracy zastępów, drużyn oraz szkolenia kadry, również na obszarze tzw. „strefy czerwonej”. Istotne jest utrzymanie możliwości stacjonarnych spotkań harcerskich przy zachowaniu obostrzeń dotyczących liczebności oraz środków dystansu społecznego. 
  4. Określiliśmy zadania, które w formacie międzyorganizacyjnym, będą realizowane w najbliższym czasie. Należą do nich, przede wszystkim, uruchomienie platformy wsparcia psychologicznego i metodycznego dla kadry organizacji, działania szkoleniowe w formie on-line, dotyczące bezpiecznego prowadzenia działalności harcerskiej oraz formy szkolenia specjalistycznego dla dorosłych członków organizacji. 
  5. Zdecydowaliśmy, że Wspólny Sztab Harcerski będzie platformą do koordynacji i wzmacniania działań podejmowanych przez poszczególne organizacje w zakresie ograniczania szerzenia się epidemii SARS-CoV-2. Uznajemy, że w tym trudnym czasie konieczna jest jeszcze ściślejsza braterska współpraca naszych organizacji, która wzmocni także działania podejmowane przez poszczególne stowarzyszenia harcerskie i skautowe.

Skauci Europy SHK „Zawisza” FSE
Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”
Royal Rangers Polska
Skauci Króla
Stowarzyszenie Harcerskie
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej