Podczas czwartej edycji Forum o Wychowaniu powstały rewelacyjne notatki wizualne, których autorką jest Ola Krawczyk – graphic recorderka, facylitatorka graficzna, współzałożycielka i kreatywna część SketchMovie – studia filmowego tworzącego filmy „rysującej ręki”. Ponad wszystko jednak fanka i propagatorka komunikacji wizualnej i wykorzystywania metod Myślenia Wizualnego w biznesie, edukacji przy projektowaniu innowacji.