Witaj na stronie serwisu informacyjnego Całym Życiem ! Znajdziesz tu wieści z organizacji harcerskich i skautowych realizujących Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz wydarzeń realizowanych wspólnie.

Publikacja „Harcerstwo w Lesie” już jest dostępna.

gru 31, 2023 | Wszyscy

Wspieranie rozwoju harcerek i harcerzy od zawsze związane jest z aktywnościami na łonie natury. W trakcie obozów, ale także podczas śródrocznych zbiórek i biwaków, harcerki i harcerze zdobywają w lesie umiejętności, które towarzyszą im przez całe życie. Uczą się samodzielności, współpracy, jak również rozwijają szacunek do przyrody i otaczającego świata. Letnie obozy i inne aktywności harcerskie stanowią ważny moment podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą drużyn i gromad, zaś organizacja ich w lesie pozwala jeszcze lepiej poczuć harcerskiego ducha.

Dla wszystkich organizacji harcerskich i skautowych niezwykle ważna jest współpraca z sojusznikiem naszych działań w naturze – z Lasami Państwowymi. To razem z Wami organizujemy letnie obozy i inne aktywności harcerskie, które są esencją harcerskiego wychowania. Harcerstwo w Polsce zrzesza ponad 140 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, a większość z nich co roku bierze udział w leśnych obozach.

Podczas współpracy z partnerami dla organizacji pozarządowych istotny jest wspólny fundament oraz wartości, które stają się podstawą do budowy relacji i obustronnych działań. Częścią misji Lasów Państwowych jest prowadzenie edukacji ekologicznej, a także działania dążące do „ciągłej poprawy bezpieczeństwa ekologicznego globu ziemskiego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym”.

To właśnie ten wspólny mianownik łączy Lasy Państwowe oraz organizacje harcerskie i skautowe. Razem mamy w sercu edukację, dbałość o polskie lasy, a także stałą obecność w nich harcerek i harcerzy. Jako organizacje harcerskie i skautowe cenimy Lasy Państwowe i cieszymy się, że mamy takiego sojusznika naszych leśnych aktywności. Dziękujemy za dotychczasową współpracę wszystkim tym, którzy tworzą Lasy Państwowe.

Czuwaj!
hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Paweł Chwiłkowski – Komendant Główny Skautów Króla
hm. Jan Zając – Komendant Główny Royal Rangers Polska
hm. Patrycja Rumińska-Zając – Naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego
hm. Piotr Władziński – Komendant Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”
hm. Krzysztof Wójtowicz – Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
hm. Jakub Rożek – Przewodniczący Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

Zapraszamy do lektury>>>

Publikacja na portalu sfinansowana została przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Organizacje harcerskie i skautowe w polsce