Stowarzyszenie Royal Rangers Polska należy do chrześcijańskiego ruchu skautowego o charakterze ewangelicznym, zapoczątkowanego w 1962 roku w kościołach zielonoświątkowych w USA i Szwajcarii. Jako międzywyznaniowa organizacja skautowa odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Obecnie Royal Rangers funkcjonują w 95 krajach na świecie, zrzeszając łącznie 250 tysięcy osób – dzieci,młodzieży i dorosłych liderów.

W Polsce działa ponad 50 szczepów Royal Rangers, skupiających około  1500 skautów i instruktorów. Komenda Główna RRP znajduje się we Wrocławiu.

Celem działalności wychowawczej Royal Rangers jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój
dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Biblijne prawdy
nie są tylko dodatkiem do skautowych form działania – stanowią kręgosłup programu Royal Rangers.

Ideały wychowawcze RRP określają:

  1. Złota Zasada.
  2. Przyrzeczenie.
  3. Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa:

A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.
Ewangelia wg św. Mateusza 7,12

Przyrzeczenie brzmi:

Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.

Skauci, którzy złożyli przyrzeczenie, noszą emblemat Royal Rangers, którego elementy mają symboliczne znaczenie. Złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Czerwone ramiona to cztery podstawowe prawdy Biblii i Kościoła (zbawienie, dzieło Ducha Świętego, uzdrowienie, powtórne przyjście Chrystusa). Niebieskie ramiona oznaczają osiem punktów Prawa Royal Rangers.

„Deklaracja wartości Royal Rangers Polska w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego” przypomina, że skautki i skauci świadomie patriotyzm i postawy obywatelskie definiują w oparciu o Słowo Boże, w sposób wolny od nienawiści.

W RRP funkcjonuje system stopni skautowych. Najważniejszym celem zdobywania stopni jest praca nad sobą. System stopni skautowych określa, w jakim wieku skaut powinien dojść w swoim życiu do określonych przez siebie celów. Jest to droga rozwoju, wyzwanie, które stawia sobie skaut i stara się je osiągnąć. Skaut, zdobywając stopień, nie tylko zdobywa wiedzę i konkretne umiejętności, ale też w świadomy sposób pracuje nad sobą. Wszystko to dzieje się w konkretnym momencie jego życia codziennego: w szkole, w pracy, podczas zabawy czy służby – wszędzie tam, gdzie gromadzi swoje doświadczenia. Próby na stopnie są sprawdzianem postaw, charakteru, umiejętności i wiedzy skautów.

Zabawy, gry i techniki, którymi posługują się liderzy i wychowawcy Royal Rangers, są dla skautek i skautów ilustracją duchowych prawd.

Z zasady powszechności Kościoła i z najlepszych tradycji światowego skautingu Royal Rangers czerpią wzorce postępowania uwzględniające wzajemny szacunek, przyjaźń, solidarność i współdziałanie. Wędrówki, biwaki i obozy to wspaniały czas, aby realizować te wartości w praktyce.

Zobacz stronę internetową Royal Rangers