Wspólnie w walce z pandemią – spotkanie z Prezydentem RP

Wspólnie w walce z pandemią – spotkanie z Prezydentem RP

29 stycznia 2021 roku przedstawiciele organizacji harcerskich skupionych wokół programu ROHiS spotkali się z Prezydentem RP, panem Andrzejem Dudą.  Głowa Państwa podziękowała wszystkim wolontariuszom, którzy z zaangażowaniem pełnili i wciąż pełnią służbę w dobie walki...