Ogień Niepodległości złożony na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Ogień Niepodległości złożony na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Druhna Martyna Jarosik, druh Antoni Flies i druh Stanisław Jędrzejczak, jako reprezentanci harcerek i harcerzy z Hufca ZHP Zgierz biorących udział w Sztafecie Rowerowej “Ogień Niepodległości”, złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza ogień, który w poniedziałek...