Pod hasłem “Ja jestem z Wami” harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przeżywali w tym roku XXV Jubileuszową Pielgrzymkę na Jasną Górę, która ze względu na epidemię odbyła się w formie internetowej. Harcerki i harcerze prosili o pogłębianie się ducha solidarności, służby i patriotyzmu.

Pielgrzymka miała formę duchowej łączności i była nawiązaniem do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Był to czas wielkiego dziękczynienia za życie i nauczanie dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła: św. Jana Pawła II w stulecie jego urodzin i Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego w duchu przygotowania do jego beatyfikacji. Ks. harcmistrz Wojciech Jurkowski naczelny kapelan ZHP podkreślił, że obaj mają młodemu pokoleniu do przekazania wiele cennych wskazówek, są wielkimi nauczycielami patriotyzmu.

– Musimy wiedzieć, że jesteśmy Polakami i dzisiaj Polska potrzebuje nas, potrzebuje ludzi odważnych, potrzebuje ludzi, którzy będą mieli pomysł na życie, którzy będą potrafili współpracować – mówił naczelny kapelan ZHP. Przypomniał, że harcerze od drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pełnili tzw. biała służbę, a w stulecie urodzin Karola Wojtyły czynnie podjęli wielomiesięczny projekt „Dar na Stulecie”, którego główną ideą jest wyzwalanie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Są to m.in. modlitwa za chorych, wolontariat, wsparcie finansowe osób potrzebujących czy inne wydarzenia o charakterze społecznym, edukacyjnym i artystycznym.

W pielgrzymkowy nastrój wprowadziło uczestników słuchowisko “Lolek z ciszy Niepokalanej”, przybliżające postać św. Jana Pawła II w roku 100. rocznicy Jego urodzin. Następnie podczas transmisji “na żywo”, prowadzonej za pośrednictwem fanpage’a, uczestników powitali naczelny kapelan ZHP i komendant pielgrzymki. Punktualnie o 21:00 odbył się Apel Jasnogórski, transmitowany za pośrednictwem radia, internetu i telewizji. Rozważania apelowe poprowadził naczelny kapelan, a uczestniczyli w nim kapelani harcerscy i instruktorzy.

W ramach sobotniego programu uczestnicy m.in. piekli kremówki, a także zwiedzali Częstochowę. W południe swoje słowa skierował do nas przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł oraz naczelny kapelan. Następnie zostały opublikowane kolaże zdjęć uczestniczących patroli. Ważnym punktem programu było seminarium instruktorskie o wychowaniu religijnym w ZHP, prowadzone przez hm. Jolantę Łabę. Równolegle harcerki i harcerze uczestniczyli w grze terenowej śladami Jana Pawła II. Podczas wieczornej Mszy Świętej z udziałem przedstawicieli władz ZHP zostało wręczone najwyższe wyróżnienie – laska skautowa “Niezawodny Przyjaciel” o. Janowi Poteralskiemu OSPPE. Wyróżnienie w imieniu Naczelniczki ZHP przekazała hm. Aleksandra Klimczak. Po Mszy Świętej zostały wręczone podziękowania komendzie pielgrzymki. Pielgrzymkę tradycyjnie zakończyła Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i wygłosił homilię naczelny kapelan. Uczestniczyła w niej naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Za przygotowanie tegorocznej pielgrzymki odpowiedzialna była komenda złożona z instruktorek i instruktorów Hufca ZHP Częstochowa oraz naczelnego kapelana ZHP ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego SAC. Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał zastępca komendanta pielgrzymki pwd. Jakub Ciura. Finansami zajmował się pwd. Mateusz Cyran. Osobą odpowiedzialną za program była phm. Karolina Woźniak wraz z podległym sobie sztabem programowym. Wizerunek i promocja pielgrzymki podlegały pwd. Bartoszowi Dawiskibie. Od strony technicznej pielgrzymkę wspierał phm. Piotr Szwedziński, a także pozostali członkowie komendy pwd. Natalia Zalas, pwd. Michał Kasprzak i pwd. Bolesław Biela. Nad całością organizacji czuwał komendant hm. Przemysław Kowalski. Składamy serdeczne podziękowania Ojcom i Braciom Paulinom z jasnogórskiego sanktuarium, których gościnę i serdeczność zapamiętamy na bardzo długo.

Pielgrzymka była dofinansowana ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 .

źródło: ekai.pl/internetowa-pielgrzymka-zhp-na-jasna-gore, facebook.com/pielgrzymkazhp/ i zhp.pl