Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego 2020 tytuł Organizacji Pozarządowej Roku trafił do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej został wyróżniony tytułem Organizacji Pozarządowej Roku 2019. Nagroda przyznana przez Radę Programową Forum Ekonomicznego, wręczona została w Karpaczu przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Tytuł został przyznany Organizacji „za misję twórczego i efektywnego łączenia tradycji z wyzwaniami współczesnego świata przez minione 30 lat wolnej Polski”.

W swojej laudacji Wojciech Wróblewski z Rady Programowej, wskazał, że wciąż wyzwaniem pozostaje „wychowanie młodych ludzi na aktywnych obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, na patriotów potrafiących godzić miłość do ojczyzny z otwartością, szacunkiem dla innych ludzi i narodów, zdolnych do przedkładania dobra wspólnego nad swoje”.

Nagrodę w imieniu ZHR podczas uroczystej Gali odebrał Sekretarz Generalny ZHR hm. Wiesław Turzański.

Wyróżnienie Forum Ekonomicznego kategorii Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej jest wręczana co roku podczas wydarzenia. W zeszłych latach otrzymały je takie organizacje jak Caritas Polska czy Polska Akcja Humanitarna.