CAŁYM ŻYCIEM2023-05-09T06:25:42+00:00

Aktualności

Notatki wizualne z Forum o Wychowaniu

Podczas czwartej edycji Forum o Wychowaniu powstały rewelacyjne notatki wizualne, których autorką jest Ola Krawczyk

Wychowujemy do przyszłości

Metoda harcerska w naturalny sposób kształtuje te kompetencje i umiejętności, które każdy człowiek potrzebuje w swoim dorosłym życiu. Nie uczymy jednak poprzez planowane wykłady, prelekcje itp. Wychowujemy poprzez działanie – wychowujemy do PRZYSZŁOŚCI!

Praca zespołowa - ikona

praca zespołowa

Praca w szumie informacyjnym - ikona

praca w szumie informacyjny

Współpraca zdalna - ikona

współpraca wirtualna i zdalna

Kompetencje międzykulturowe - ikona

kompetencje międzykulturowe

Komunikacja - ikona

komunikacja

Praca projektowa - ikona

praca projektowa

Szybkie uczenie się - ikona

szybkie uczenie się

ORGANIZACJE HARCERSKIE I SKAUTOWE W POLSCE

ORGANIZACJE HARCERSKIE I SKAUTOWE W POLSCE

Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopców idą razem z chłopcami na poszukiwanie przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność, zaradność.

sir Robert Baden-Powell

Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.

hm. Jadwiga Falkowska

Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem.

hm. Ewa Grodecka

Harcerstwo to ruch ludzi zawsze młodych, kroczących z innymi szeroką drogą postępu…

Maria Staszewska

Harcerski styl, to braterskie wyciągnięcie ręki do. drugiego człowieka, poczucie, że jego potrzeby są. ważniejsze od moich.

hm. Stefan Mirowski

#CALYMZYCIEM

Wspierają polskie harcerstwo 

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Przejdź do góry