Niesienie pomocy innym jest dla nas – harcerek i harcerzy – naturalne. Służba jest w wpisane w Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, jesteśmy na nią gotowi, to nieodłączny element harcerskiego stylu życia.

Ponad 70 dni intensywnych działań, tysiące interwencji, 1500 osób ciągle chętnie niosących pomoc…

Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR zostało powołane 11. marca 2020. W służbę pogotowia włączyli się przedstawiciele wszystkich regionów. Nasze siły zostały wzmocnione przez bratnią organizację – Skautów Europy. Dzięki konkretnej strukturze i zasadom, które obowiązują członków Pogotowia mamy szansę koordynować działania. Służba w czasie pandemii niesie ze sobą liczne niewiadome, jednak bazujemy na doświadczeniu organizacyjnym w zakresie zarządzania i harcerskiej dyscyplinie niesiemy niezbędną pomocy potrzebującym.

Dbamy o poprawny przepływ informacji, realizujemy zakupy dla osób, które ze względu na niską odporność, nie powinny wychodzić z domów. W ramach współpracy z różnymi instytucjami (między innymi Bankami Żywności czy Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej) organizujemy paczki z żywnością, które następnie kolportujemy do najbardziej potrzebujących osób. Przekazujemy gotowe posiłki. Harcerki i harcerze w wielu miastach włączyli się w inicjatywę szycia maseczek dla szpitali. Niesiemy pomoc w jadłodajniach dla ubogich, których sytuacja w obecnym czasie znacznie się pogorszyła. Działania odbywają się w ścisłej współpracy z lokalnymi placówkami, które określają potrzeby i wytyczne według, których realizujemy działania. Świadczymy pomoc przy skręcaniu masek dla służb medycznych, które następnie są nieodpłatnie przekazywane do szpitali. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma instytucjami samorządowymi, fundacjami, wszystkimi wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego. Podjęliśmy współpracę z Okręgową Izbą Lekarską z Warszawy jesteśmy w celu zapewnienia niezbędnych zakupów, opieki nad dziećmi, opieki nad zwierzętami domowymi, opieki dla seniorów, dla lekarzy poświęcających się w czasie pandemii. W miastach w których powstały centralne telefony pomocy, świadczymy służbę w obsłudze zgłoszeń. Odpowiadając na duże braki krwi w wielu miastach, harcerki i harcerze chętnie oddają krew. Inicjatywa „HarcKorki” łączy osoby, które w czasie nauki zdalnej wspierają pomagają w przyswajaniu wiedzy, w działanie włączyło się pond 100 harcerskich korepetytorów. Na stronie www.zhr.pl oraz w mediach społecznościowych powstał Bank Pomysłów w ramach którego każdego dnia można poznać kilkanaście sposobów na spędzenie czasu w domu. Akcja ma zachęcić do powstrzymania się od niekoniecznych wyjść i zajęcia czasu w produktywny sposób.

Pytani o motywację do działania, harcerscy wolontariusze odpowiadają, że w obecnej sytuacji nie wyobrażają sobie postąpić inaczej. „Jesteśmy odpowiedzialni i gotowi na podejmowanie wyzwań współczesności, a służba to nieodłączny element naszego harcerskiego życia. Jeżeli tylko mamy możliwość, aby nieść pomoc innym to znaczy, że powinniśmy to zrobić.” – podkreślają członkowie Pogotowia Harcerek i Harcerzy z Warszawy, których śmiało można nazwać rekordzistami w liczbie rozdanych zup dla seniorów.