Royal Rangers Polska w ramach projektu ROHiS wdraża nowy system do zarządzania organizacją harcerską – ERP Scout.
System ERP Scout zapewnia organizacji RRP m.in. moduły:
 • Stronę internetową organizacji – kompletna strona www zintegrowana z modułami strefy organizacyjnej (dla skautów, rodziców i instruktorów)
 • Członkostwo – zarządzanie aktualną listą członków organizacji
 • Jednostki organizacyjne – zarządzanie jednostkami od zastępów i szóstek po okręgi
 • Kadry – zarządzanie wolontariuszami, pracownikami etatowymi oraz osobami funkcyjnymi (od zastępowych po komendę główną)
 • Zespoły – zarządzanie zespołami organizacyjnymi i programowymi (stałymi i akcyjnymi)
 • Służba – automatyczne naliczanie i raportowanie przebiegu służby kadry organizacji
 • Rozkazy – automatyczne tworzenie rozkazów w modułach na wszystkich poziomach organizacji
 • Aktywność – zarządzanie działaniami – kalendarze i plany pracy jednostek, zbiórki, biwaki, obozy, akcje, szkolenia
 • Komunikacja – korespondencja, dzielenie dokumentów, zdalna praca zbiorowa
 • Sprawności – zarządzanie sprawnościami na wszystkich poziomach trudności i we wszystkich grupach metodycznych
 • Stopnie – zarządzanie stopniami skautowymi oraz instruktorskimi (Komisje, Kapituły, nominacje)
 • Szkolenia – zarządzanie szkoleniami on-line i stacjonarnymi: kadra, materiały, uczestnicy, testy, zaliczenia, certyfikaty
 • Uprawnienia – zarządzanie rolami w systemie i zespołami ról dla osób funkcyjnych w organizacji
 • Informacje – zarządzanie aktualnościami, newsletterem, relacjami, formularzami kontaktowymi
 • Materiały – zarządzanie wypracowanymi narzędziami w organizacjach: podręczniki, skrypty, pliki
 • Bazy wiedzy – programy: biwaków, obozów, akcji, konspekty: zbiórek, gier i zabaw, poselstw, gawęd, harców, pląsów itp.
 • Magazyn – narzędzie dla kwatermistrzów do zarządzania magazynami jednostek
 • Księgowość – zarządzanie projektami w jednostkach i organizacją jako całością
 • Finanse – składki, ulgi, faktury, podgląd rozliczeń członków organizacji z podziałem na jednostki
 • Zestawienia – tworzenie sprawozdań z aktywności, list uczestników, osiągnięć w jednostkach, godzin służby itp.
 • Aplikacja mobilna – szybki dostęp do zasobów i modułów systemu z poziomu aplikacji mobilnej

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na stronie: www.facebook.com/erpscout