Druhny i Druhowie!

Zwracamy się do Was w chwili, gdy wszyscy przeżywamy niepokój w obliczu zagrożenia epidemicznego, ogarniającego cały świat. Wobec troski o zdrowie naszych bliskich i podopiecznych mamy szczególny obowiązek, aby zachować spokój i wykazać się harcerską  odpowiedzialnością oraz dyscypliną.

Mając na uwadze harcerskie zawołanie „Czuwaj!”, pozostańmy uważni na siebie i drugiego człowieka. Bądźmy empatyczni, ostrożni i wyrozumiali.

Ruch harcerski i skautowy, reprezentowany przez nasze organizacje, jest gotowy do służby i zgodnego współdziałania na rzecz wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej.

Służba ta wyrażać się powinna przede wszystkim poprzez działania informacyjne i profilaktyczne adresowane do harcerek i harcerzy, ich rówieśników i rodzin. Dzielcie się tylko sprawdzonymi informacjami, starannie sprawdzajcie źródła i wspierajcie innych w tych trudnych chwilach.

Jako harcerze i skauci ściśle współpracujemy z władzami państwowymi i samorządowymi po to, aby wspólnie wypracować możliwe do podjęcia przez pełnoletnich członków naszych organizacji pola służby, zapewniając im osobiste bezpieczeństwo i stwarzając możliwości niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują i bardzo liczą na harcerską i skautowa pomocną dłoń.

Prosimy Was, abyście stosowali się do oficjalnych zaleceń organów państwowych, współpracowali ze sobą, a przede wszystkim – zachowali spokój i harcerską pogodę ducha.

Czuwaj!

NKIH „Leśna Szkółka”

„Skauci Europy” SHK Zawisza

Royal Rangers Polska

Stowarzyszenie Harcerskie

Skauci Króla

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej