Za nami pierwsza Konferencja Instruktorska w ramach Forum o Wychowaniu. W Warszawie, w siedzibie naszego partnera Business Centre Club, a także online na streamie, spotkali się uczestnicy z całej Polski i kilkunastu organizacji harcerskich i skautowych. Konferencja pod hasłem: „Organizacje harcerskie i skautowe w nowej rzeczywistości. Wędrówka ku przyszłości” była okazją do refleksji na temat harcerskiej działalności wychowawczej w postpandemicznej rzeczywistości napędzanej zmieniającymi się relacjami międzyludzkimi i gwałtownym rozwojem technologii.

W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji dwóch fantastycznych ekspertów: dra Marka Kaczmarzyka, prof. UŚ, specjalisty z zakresu biologii, neurodydaktyki i memetyki, który opowiedział nam jak zachowanie młodzieży są postrzegane i tłumaczone są w świetle badań i odkryć z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych. Z kolei Piotr Wysocki, dziennikarz i ekspert z zakresu komunikacji, przedstawił nam, w oparciu o raport „Polska w pandemii”, najważniejsze trendy, które wyłoniły się w świecie dotkniętym koronawirusem, a następnie wysnuł wnioski jak te trendy wpływają na procesy wychowawcze młodych ludzi.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli obaj znakomici prelegenci oraz uczestnicy konferencji. Nad całością tej części czuwał hm. dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ, ekspert z zakresu pedagogiki.

W ostatniej części uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w pracy wychowawczej i instruktorskiej podczas i po pandemii.

Konferencja Instruktorska to pierwsze z cyklu dwóch spotkań o wychowaniu, jakie w 2021 są realizowane w ramach inicjatywy Forum o Wychowaniu. Kolejna konferencja, tym razem przeznaczona dla szerokiego grona zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży, czyli rodziców, nauczycieli, wykładowców akademickich pedagogów, psychologów, instruktorów harcerskich i wszystkich tych, którym leży na sercu problematyka wychowywanie młodego człowieka, odbędzie się 5 listopada 2021. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://calymzyciem.pl/forum-konferencja-2021/ Zgłoszenia przyjmowane będą od 10 października 2021. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!