Forum o wychowaniu - konferencja instruktorska - logo

Organizacje harcerskie i skautowe

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla

 mają zaszczyt zaprosić konferencję instruktorską Forum o Wychowaniu, która odbędzie się w dniach 9 października 2021 w Warszawie.
Miejscem konferencji będzie Business Center Club przy placu Żelaznej Bramy 10.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,

mija drugi rok, kiedy jako społeczeństwo mierzymy się z obostrzeniami
i ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Od wielu
miesięcy funkcjonujemy w sytuacji dalece odbiegającej od normy. Jako instruktorzy zmierzyliśmy się z zawieszeniem bezpośredniej działalności drużyn, nietypowymi akcjami letnimi, z przeniesieniem harcerstwa do wirtualnego świata. Czy poradziliśmy sobie w pandemicznej rzeczywistości? W jaki sposób izolacja zmieniła nasze myślenie o tym, co ważne? Czy i jak wpłynęła na system wartości młodych ludzi? Czy była wyłącznie zagrożeniem czy również szansą rozwoju? Jakie są konsekwencje w sferze relacji ze względu na ograniczony kontakt z rówieśnikami?

Wiele instytucji i organizacji wyraża troskę o stan psychiczny dzieci oraz
młodzieży spowodowany epidemią, która w znaczny sposób zaburzyła relacje
międzyludzkie, a także osłabiła odporność psychiczną i społeczną. Powstają
kolejne raporty ukazujące wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania,
profilaktyki oraz zdrowia psychicznego. Jako wychowawcy powinniśmy je poznać i przeanalizować. To właśnie dzieci i młodzież opisani w tychże raportach stają się członkami drużyn harcerskich i skautowych. Warto zastanowić się nad ich kondycją oraz potrzebami.

Działamy w różnych organizacjach, ale łączy nas troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Serdecznie zapraszam na konferencję instruktorską „Organizacje harcerskie i skautowe w nowej rzeczywistości. Wędrówka ku przyszłości”, która odbędzie się 9 października 2021 roku. Zachęcam do wysłuchania specjalistów, do twórczej dyskusji, do podzielenia się swym doświadczeniem. Miejscem konferencji będzie Business Center Club przy placu Żelaznej Bramy 10.

Niech to instruktorskie spotkanie dostarczy nam wiedzy, pobudzi do refleksji i sprawi, że będziemy potrafili wzmocnić pracę wychowawczą w swoich organizacjach.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Siergiej
komendantka konferencji

Cele konferencji:

  • wymiana doświadczeń z pracy organizacji harcerskich i skautowych w pandemii Covid-19,
  • wypracowanie dobrych praktyk wychowawczych i metodycznych stosowanych w organizacjach harcerskich i skautowych,
  • inspiracja do pracy wychowawczej w organizacjach harcerskich i skautowych po pandemii (cele, program, metoda).

Uczestnicy:

kadra instruktorska organizacji harcerskich i skautowych na poziomie minimum podharcmistrzowskim (w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji władz, także na poziomie przewodnikowskim).

Program konferencji:

9.00-10.00 − recepcja uczestników i gości (w Warszawie i online)

10.00-10.15 − rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników i gości

10.15-11.00 − dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ,
Zachowania młodzieży w świetle neurodydaktyki

11.05-12.00 − Piotr Wysocki
Wnioski z raportu „Polska w pandemii” dotyczące procesu wychowawczego

12.00-12.20 − przerwa

12.20-13.20 − dyskusja panelowa moderowana przez dr. hab. Tomasza Huka, prof. UŚ
Podsumowanie wystąpień. Straty i zyski organizacji – co warto wziąć pod uwagę, planując proces
wychowawczy?

13.20-14.50 − praca w grupach
Praca wychowawcza w pandemii. Wymiana doświadczeń i inspiracje

14.50-15.00 − podsumowanie

zakończenie transmisji online

15.00-16.00 − obiad dla osób biorących udział w konferencji w Warszawie

hm. dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych – profesor w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych mediów w edukacji oraz zajęcia z wykorzystania harcerskiej metody wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników z informatyki, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pełni funkcję zastępcy kierowniczki Harcerskiego Instytutu Badawczego oraz zastępcy redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma The New Educational Review.

Instruktor harcerski Hufca ZHP Katowice. Członek Rady Chorągwi Śląskiej ZHP i komendant Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iskra”. Jest członkiem zespołu naukowego Muzeum Harcerstwa w Warszawie, gdzie odpowiada za projekt powstania encyklopedii harcerstwa. Pomysłodawca wielu imprez harcerskich, takich jak: „Gala mistrzów harcerstwa”, „Harcerska impreza plenerowa”.

dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ

Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki. Autor licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to: „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości”, „Strefa napięć”. Proponuje spojrzenie na proces edukacji oraz procesy relacyjne w ludzkich grupach zadaniowych przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża, szczególnie najnowszych osiągnięć neuronauk. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i rozwój kompetencji w zakresie relacji w grupach. Zajmuje się także zagadnieniami biologicznego podłoża zachowań w polityce (współautor książki „Homo politicus sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry”).

Piotr Wysocki

Historyk, były dziennikarz śledczy i redaktor w „Życiu Warszawy”, Telewizji Polskiej, „Życiu” i „Dzienniku Bałtyckim”. Ekspert w zarządzaniu kryzysami komunikacyjnymi i reputacyjnymi. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie wizerunkowym i komunikacyjnym. Klientom firmy udziela wsparcia merytorycznego w przygotowaniu wystąpień publicznych i autorskich publikacji. Zajmuje się też coachingiem intelektualnym dla członków zarządów firm.

Współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od lat angażuje się w organizowanie i wspieranie działań obywatelskich o charakterze wspólnotowym, jak np. Orszak Trzech Króli. Prowadzi spotkania i wykłady dla rodziców na temat ojcostwa i wychowania dzieci. Współautor książki „Bitwa o Belweder” i głośnych tekstów dziennikarskich na temat afery FOZZ, Art B czy Polisy.

Aby wziąć udział w debacie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 6 października 2021.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NASZYM PARTNEREM I GOSPODARZEM MIEJSCA KONFERENCJI JEST:

BCC

FORUM O WYCHOWANIU FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW