Już od kilku tygodni organizacje harcerskie i skautowe w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 organizują wspólne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ukończenie kursu i egzamin uprawnia do tytułu „ratownika”. Pierwsze dwa szkolenia prowadzi obecnie ZHR i weźmie w nich udział ponad 30 harcerek i harcerzy – oprócz ZHR, także z ZHP i Skauci Europy.
Do 5 grudnia organizacje harcerskie zbierają zgłoszenia na kolejne dwa kursy, które organizuje Związek Harcerstwa Polskiego.

Organizacja kursów kwalifikowanych pierwszej pomocy przez organizacje współpracujące w ramach ROHiS to jedna z naszych odpowiedzi na obecną sytuację pandemiczną.