Jak niemal co roku, „Leśna Szkółka” przygotowuje kolejne pokolenie harcerek i harcerzy do nowej roli – instruktorów i harcerskich wychowawców. Kurs instruktorski trwa cały rok – od pierwszej wspólnej akcji we wrześniu do biwaku zaliczeniowego w lipcu.

Kurs 2019/2020 rozpoczął się w sposób wyjątkowy – od biwaku rowerowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który miał miejsce w sierpniu 2019 roku. Dzięki środkom z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, udało się wzbogacić program biwaku o zajęcia ze wspinaczki skałkowej. Kursanci, poprzez uczestnictwo w biwaku, a następnie w szeregu zbiórek, wypadów oraz biwaku śródrocznym w Tatrach, zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia na ścieżkę instruktorską. Zajęcia z metodyki harcerskiej, planowania pracy i rozwoju drużyny, czy historii ruchu harcerskiego przeplatane były warsztatami psychologicznymi oraz poznawaniem swoich silnych i słabszych stron.

Zwieńczeniem całorocznego kursu jest biwak zaliczeniowy, który odbywa się w terminie 17-27 lipca 2020 r. w bazie harcerskiej w Bieszczadach, w Nasicznem. W tzw. zaliczeniu bierze udział 22 kursantów oraz 5 członków kadry kursu, którzy będą weryfikować wiedzę, umiejętności i postawę kandydatów na instruktorki i instruktorów. Najlepsi z najlepszych otrzymają Patent, który stanowi przepustkę do wstąpienia w szeregi Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.

Trzymamy kciuki za kursantów, komendę kursu i ładną pogodę, która w Bieszczadach potrafi być dość kapryśna!