Odbyło się kolejne spotkanie organizacji harcerskich z doradcą prezydenta Łukaszem Rzepeckim. Rozmawiano m.in. o działaniach organizacji harcerskich na rzecz walki z pandemią i pomysłach na funkcjonowanie przyszłej Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP.

W czwartek 28 stycznia 2021 r. w Pałacu Prezydenckim spotkali się przedstawiciele: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza, Royal Rangers Polska oraz Skautów Króla.

W trakcie spotkania omówiono m.in. aktualne problemy młodych instruktorów na rynku pracy oraz harcerski program „Całym życiem”, którego celem jest skupienie wszystkich członków ruchu harcerskiego i skautowego w Polsce. Program „Całym życiem” jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, które uważane są za ważnego partnera państwa w działaniach na rzecz wychowywania młodych ludzi.

Poruszono również temat pogotowania harcerskiego, które bardzo aktywnie włączyło się w walkę z pandemią m.in. poprzez inicjatywę szycia maseczek dla szpitali podczas epidemii czy realizację zakupów dla osób starszych.

Poddjęto również temat pomysłów na funkcjonowanie przyszłej Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP.