25 marca z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Honorowego Protektora Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju – odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich i Skautowych poświęcone Harcerskiej Akcji Letniej 2021. Spotkanie miało formę wideokonferencji.

Podczas posiedzenia poruszono tematy związane z trudną sytuacją dzieci i młodzieży w czasie pandemii koronawirusa. Omówiono wyzwania, jakie w związku z tym stoją przed wychowawcami i opiekunami – to m.in. organizacja procesu wychowawczego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie reżimu sanitarnego w celu ograniczenia transmisji wirusa, jak i potrzeba szczególnego pochylenia się nad zdrowiem psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży. Dokonano podsumowania ubiegłorocznej Harcerskiej Akcji Letniej i podkreślono konieczność organizacji HAL w tym roku.
W spotkaniu uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele Organizacji Harcerskich i Skautowych działających w ramach ROHiS, Sekretarz Stanu w KPRP minister Wojciech Kolarski oraz przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Nauki, Klimatu i Środowiska, a także Główny Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
fot. Kancelaria Prezydenta RP