Mimo pandemicznych przeciwności, Skauci Europy planują wiosenne i letnie obozy szkoleniowe. Zorganizowanie takiego obozu wymaga wielu przygotowań logistycznych, merytorycznych i pedagogicznych oraz zgranej ekipy organizacyjnej. W niedzielę 11 kwietnia odbyło się spotkanie ekipy jednego z takich obozów – kadry „Jadwigi”, obozu przeznaczonego dla drużynowych i przybocznych w drużynach żeńskich. Przewodniczki posumowały dotychczasowe prace i zaplanowały kolejne działania.

fot. Dorota Przesmycka

W tym roku planowane są szkolenia dla szefowych i szefów we wszystkich gałęziach wiekowych obu nurtów:

  • “Dżungla” w nurcie żeńskim, “Dżungla” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w żółtej gałęzi (wilczki),
  • “Jadwiga” w nurcie żeńskim, “Adalbertus” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w zielonej gałęzi (harcerki, harcerze),
  • “W drogę” w nurcie żeńskim, “Inigo” w nurcie męskim – dla szefowych i szefów w czerwonej gałęzi (przewodniczki, wędrownicy).

Każda z gałęzi wiekowych w obu nurtach ma swoje własne szkolenie, ale są one oparte na podobnych założeniach. Szkolenia podzielone są na dwa stopnie: I stopień dla przygotowujących się do służby oraz II stopień dla tych, którzy zyskali już pewne doświadczenie i chcą pogłębić swoją wiedzę pedagogiczną i metodyczną danej gałęzi.

Kursy organizowane są w formie obozu (lub wędrówki, w najstarszej gałęzi wiekowej) – w czasie szkolenia uczestnicy zyskują perspektywę swoich przyszłych podopiecznych. W ten sposób wiedzę teoretyczną, uzyskaną w czasie konferencji i warsztatów, mogą przekładać na praktykę.

fot. Monika Wójcik, Monika Mika, Bartosz Krupa