W czasie pandemii Stowarzyszenie Harcerskie zorganizowało służbę na rzecz szpitali, domów społecznych i innych miejsc pomocy medycznej!
Zuchy, harcerze i instruktorzy tworzyli przyłbice ochronne, które trafiały do potrzebujących! 😀

Przez czas trwania służby, udało nam się stworzyć ponad 7 tysięcy przyłbic, które trafiły do 98 placówek na terenie województwa mazowieckiego! 🔥 Dziękujemy za podjętą służbę i zaangażowanie w akcję!

Materiały, z których wykonywaliśmy przyłbice zostały sfinansowane ze środków ROHiS.