Rok 2021 był wyjątkowy pod wieloma względami. Dla Skautów Króla  był to czas świętowania. W ubiegłym roku jako stowarzyszenie obchodziliśmy pięciolecie działalności, ale pandemia sprawiła, że nie dane nam było zorganizować wspólnego obozu. W tym roku instruktorzy i skauci z czternastu szczepów spotkali się w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim  na Wspólnej Letniej Akcji Skautowej.

Kiedy sześć lat temu Skauci Króla zaczynali działalność stowarzyszenie liczyło trzy szczepy i około 90 osób. Obecnie działa dwanaście szczepów i cztery są na próbie, w tym jeden z Chorwacji, jest około sześciuset skautów i 150 instruktorów. Obóz zorganizowany z okazji sześciolecia trwał od 17 do 25.07.2021 r.

WLAS rozpoczął się uroczystym apelem, na którym komendant główny hm. Paweł Chwiłkowski powołał komendantów poszczególnych gniazd. W kolejnych dniach skauci z poszczególnych grup wiekowych działali pod okiem swoich przybocznych w gniazdach: Tropicieli i Odkrywców, Zwiadowców i Wędrowników. Dla każdej grupy zajęcia były przygotowane z uwzględnieniem ich możliwości. Okazją do spotkania były niedzielna Eucharystia, Skautmagedon (dla Zwiadowców i Wędrowników) oraz Dzień Świętowania, który odbył się w sobotę 24.07.2021 r.

Świętowanie rozpoczął się uroczystym apelem, na którym komendant główny hm. Paweł Chwiłkowski powitał przybyłych gości: ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, który od początku wspiera działalność SK, hm. Jana Zająca – komendanta Royal Rengers – organizacji, od której Skauci Króla zaczerpnęli metodę pracy skautowej, hm. Grzegorza Woźniaka  – naczelnika ZHP, hm. Wiesława Turzańskiego – sekretarza ZHR, liderów wspólnot, przy których działają szczepy, koordynatorów rządowego programu ROHIS oraz instruktorów przybyłych na świętowanie.

W krótkiej prelekcji komendant główny SK przedstawił działalność stowarzyszenia, jego cele i formy pracy. Następnie przybyli goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat działalności SK.  Hm. Małgorzata Sinica zauważyła, że dużą wartością w Skautach Króla jest to, że daje możliwość zaangażowania w wychowanie rodzicom, którzy są równocześnie instruktorami. Kolejnym punktem wspólnego świętowania było zwiedzanie gniazd przez przybyłych gości. Mogli nie tylko zobaczyć, jak wyglądał obóz, ale również wykonać bola z drewna, przypinkę, magnes, czy też pograć w żywe piłkarzyki. Najbardziej uroczystym punktem świętowania była wspólna Eucharystia, w czasie której dziękowaliśmy za dzieło Skautów Króla. Wspólne świętowanie zakończyło ognisko obrzędowe, na którym gawędę opowiedział hm. Paweł Chwiłkowski, której przesłaniem było aby każdy z nas byś świadkiem Boga, Jego miłości do drugiego człowieka.

WLAS zakończył się w niedzielę 25.07.2021 r. Dziewięć dni obozu było okazją nie tylko do świętowania, ale również umacniania więzi z Bogiem i ludźmi.