Już 5 listopada odbędzie się kolejna edycja FORUM O WYCHOWANIU skierowanej do wszystkich, dla których ważne jest wychowanie młodego człowieka. W tym roku w centrum uwagi będzie wychowanie w świecie postpandemicznym. Zgłoszenia przyjmowane są 31.10.2021 r.

 

Prezentujemy treść zaproszenia na Konferencję:

Szanowni Państwo!

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz trzeci zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny na temat kierunków wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest proces wychowawczy, proces którego nie przerwała pandemia i nie zawiesił lockdown.

Wychowanie jest procesem, którego efektów prawdopodobnie nie zobaczy wielu wychowawców, jednak to tylko zwiększa naszą odpowiedzialność i motywuje do jeszcze większego zaangażowania, czujności i wysiłku. Ostatnie miesiące uwidoczniły, jak bardzo dzieci i młodzież potrzebują prawdziwych wychowawców, wsparcia i grupy rówieśniczej, jak bardzo potrzebują realnego świata. Pokazał również, jak bardzo wychowawcy są świadomi odpowiedzialności, swoje roli i zadań. Ale także jak bardzo są bardzo osamotnieni w swojej pracy.

Podczas naszej konferencji pochylimy się nad wynikami badań dotyczącymi młodych ludzi w czasie pandemii, a na tej podstawie będziemy dyskutować o tym, jak zmieniły się dzieci i młodzież w pandemii, jak dotrzeć do młodzieży, jak pandemia wpłynęła na relacje rodziców, nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą oraz jak naukowcy eksperci postrzegają wpływ pandemii na proces wychowawczy.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji. Spotykamy się online 5 listopada. Rejestracja za pośrednictwem formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQWyimzhuN9Gm6L5i4heFIhUQUtDRFBRRU1MWUFDQ1VBUElKUUc5MU5ENy4u

Forum o wychowaniu jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą.

hm. Małgorzata Sinica

koordynatorka Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych 2018-2030

STRONA KONFERENCJI 2021

 

Współorganizatorem konferencji jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.