W dniach 27 i 28 września w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci. Ponad 2500 harcerek i harcerzy z całej Polski uczciło 80. rocznicę przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji i rozpoczęcia działalności pod kryptonimem „Szare Szeregi”.

Podczas sobotniej części zbiórki odbył się przemarsz harcerek i harcerzy z placu Zamkowego na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym następnie rozpoczął się apel z udziałem druhen i druhów z Szarych Szeregów.

Dzisiaj to Wy, współcześni polscy harcerze, jesteście dziedzicami tradycji minionych pokoleń – napisał w swoim liście do uczestników Ogólnopolskiej Zbiórki Alertu Pamięci Prezydent RP Andrzej Duda. List w imieniu Protektora Ruchu Harcerskiego odczytał obecny na uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Błażej Spychalski.

Udział w takich spotkaniach to niezwykle cenne i inspirujące doświadczenie dla młodego człowieka. Daje harcerkom i harcerzom możliwość pełnienia służby i uczestniczenia w żywej lekcji historii. Jest także dowodem wierności ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie druhny i druhowie z Szarych Szeregów. Jest to niewątpliwie wielkie przeżycie, które zapada w ich pamięci na długo.

Dziś mamy czas pokoju, doświadczamy życia w niepodległym kraju. W nim też potrzebujemy harcerzy, potrzebujemy Was – Waszego entuzjazmu, troski o otaczający nas świat i służby Ojczyźnie – tak w liście napisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List odczytała obecna na uroczystości wicemarszałek Sejmu RP pani Małgorzata Gosiewska.

ZHP wychowuje młodych ludzi na świadomych obywateli i patriotów. To dlatego historia Polski jest dla harcerek i harcerzy tak ważna. Poznając historię swojego kraju, dbają o to, aby nie została ona zapominania. Pielęgnują pamięć o bohaterach, którym nie dane było żyć w wolnej Polsce. Równocześnie harcerki i harcerze wykorzystują każdą okazję, aby odbyć żywą lekcję historii i spotkać się z walczącymi o wolność i niepodległość.

Przyszłość jest w Waszych rękach. Działajcie tak, aby była ona jak najlepsza dla nas wszystkich, bądźcie uważni na potrzeby ludzi wokół Was – tymi słowami do harcerek i harcerzy zwróciła się Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Ważnym elementem apelu było również odebranie przez reprezentantów chorągwi ZHP z rąk Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów druha Andrzeja Maraska przesłania harcerzy Szarych Szeregów do młodzieży polskiej w 80. rocznicę ich powołania.