Ponad 250 uczestników wzięło udział w IV edycji Forum o Wychowaniu „Wychowawca 360 stopni”, które odbyło się 4 listopada 2022 roku. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia była postać wychowawcy. 

Uczestnicy wysłuchali, niezwykle inspirujących, wykładów eksperckich:

Kształtowanie orientacji prorozwojowej, proaktywności i tożsamości jako intencje odpowiadające procesowi (samo)wychowania w świecie permanentnej zmiany. – wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

Jak przetrwać w roli wychowawcy? Rzecz o dobrostanie. – wygłoszony przez prof. dr hab. Sylwię Jaskulską (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

Wychowawca – kreator siebie czy innych? Punkty graniczne. – wygłoszony przez prof. zw. dr. hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego (Uniwersytet w Białymstoku).

Następnie odbyły się trzy panele dyskusyjne:

Samoświadomość i samodoskonalenie – z udziałem: dr. hab. Piotra Kosiaka (Uniwersytet w Lucernie, Collegium Humanum), Macieja Frasunkiewicza, phm. Aleksandry Jaworskiej, hm. dr. Jakuba Czarkowskiego (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości). Panel poprowadziła hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka.

Wychowawca jako człowiek – z udziałem: prof. UAM dr hab. Sylwii Jaskulskiej, dr hm. Ewy Palamer-Kabacińskiej (TS Horn), hm. Igi Miłosławskiej, hm. Jakuba Deląga. Panel był prowadzony przez hm. Renatę Adrian-Cieślak.

Otoczenie, które wpływa na wychowawcę – z udziałem: Jolanty Okuniewskiej, Justyny Sucheckiej-Jadczak, Justyny i Jarosława Durszewiczów (Instytut Zwinnej Edukacji). Panel poprowadziła hm. Małgorzata Siergiej.

Ostatnim gościem Forum była dyr. Barbara Jędrusiak, która wygłosiła wykład pod tytułem Wychowawca w Chmurze.

Na zakończenie hm. Robert St. Bokacki podsumował wydarzenie i wraz z hm. Małgorzatą Sinicą (koordynatorką Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) zaprosił wszystkich do udziału w kolejnej edycji Forum o Wychowaniu.

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą. Chcemy pokazywać harcerstwo i skauting jako wszechstronną, skuteczną i sprawdzoną koncepcję wychowawczą, bo, jak mówił Robert Baden-Powell: „Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich”.